Om Soundscape Røst

Soundscape Røst går inn i sin tredje sesong i 2012 !

Elin Øyen Vister gjør lydopptak på Kårøya Rorbuer, krykkjekoloni 2010. Foto: Anja Høvik Strømsted

Soundscape Røst er støttet av Kulturrådet Kunst og Ny Teknologi, Nordland Fylkeskommune, Statens Kunstnerstipend og Komponistenes Vederlagsfond.

”Soundscape Røst –Lydmiljø Røst” er et tverrfaglig kunstprosjekt med hovedfokus på lyd, som ønsker å dokumentere og belyse den sårbare tilstanden til sjøfuglbestander på Røst, og som samtidig utforsker og dokumenterer lyd-miljøet på Røst.

I lys av FN lanserte 2010 som Det Internasjonale Naturmangfoldåret,  ønsket jeg å skape et tverrfaglige kunstprosjektet som kunne sette fokus på den kritiske tilstanden til en rekke sjøfuglarter på Røst, og på den akutte viktigheten av vern av vårt lands biologisk mangfold.  Jeg ville også undersøker hvordan et lydlandskap kan forandres pga. forandringer i verdenshavenes økosystemer.

Jeg dokumeterer lyder fra natur, mennesker, dyr og teknologi på og rundt Røst og får et inntrykk av kvaliteten på lydmiljøet. Å ivareta naturlige lydmiljø har mye mer og si for mennesker og dyrs daglige helse og trivsel, en det mennesket er klar over.  Soundscape Røst utfordrer seg selv ved å bruke mest mulig fornybar og grønn energi. Jeg reiser kun kollektivt. Ellers bruker vi resirkulerte og brukte produkter der det er mulig.

Om Røst og sjøfuglbestanden på Røst:

The birdmoutains of The Røst Archipelago: Hernyken, Trenyken, Ellevsnyken, Storfjellet, Vedøy. Foto: Håvard Ellingsen

Ytterst i Lofoten, ute i havet ca 100 km vest av Bodø og 115 km nord for Polarsirkelen, ligger Røst med sine 365 øyer, holmer og skjær. Hele befolkningen i kommunen finnes på Røstlandet og et par mindre øyer, som er bundet sammen med veier til Røstlandet. Landskapet på Røstlandet, flat beitemark ispedd myrer og et utall dammer, står i skarp kontrast til de ruvende, bratte fuglefjellene som reiser seg fra havet i sørvest. Ikke noe annet sted i Norge finner man så mange hekkende sjøfugl som på disse øyene.

Kart over norske sjøfugl kolonier, fra Norsk Institutt for Naturforskning.

I år som i fjor og året før rapporterte sjøfuglekspert Tycho Anker Nilsen og Naturvernforbudnet om nok et kritisk år for sjøfuglbestanden på Røst. Norge har ansvar for omtrent 1/4 av sjøfuglbestanden i Norge, hvorav mange av artene nå er på den norske rødlista. Lomvi og Krykkje er blant artene som sliter aller mest og er kritisk truet. Engang verdens mest tallrike Lundefugl koloni på Røst, har ikke fått fram en kylling siden 2006. .

Lundefangst på Røst i gamle dager.

Sjøfuglene har vært med på å definere livet og identiteten til menneskene på Røst og langs hele den norske kysten i årtusener. Fram til 60-tallet som en viktig tileggsnæring og bestanddel av dietten, og idag som en viktig turistmagnet som genererer inntekt for lokalbefolkningen. Sjøfuglenes habitater er ikke like mat-sikre som de engang var og bestandene begynte på alvor å gå ned på 70-tallet som et resultat av kollapsen i den atlanto-skandiske sildebestanden. Klimaendringer, forurensning og overfiske av småfisk , er alle delårsaker til at sjøfuglene lider og dør av matmangel. Kampen om oljeboring i nordområdene og Barentshavet gjør ikke saken mindre aktuell.

Les mer om Norske sjøfuglbestander på Seapop, det nasjonale overvåkningsprogrammet

Samarbeidspartnere:

Min viktigste kilde til faglig informasjon er sjøfuglspesialist Dr. Tycho Anker-Nilssen på Norsk Institutt for Naturforskning.

“Soundscape Røst” samarbeider med fotografer og kunstnere som Carsten Aniksdal, Anja Høvik Strømsted, Jason Rosenberg (US) og naturfotograf Håvard Ellingsen. Noen av fotografiene brukt på nettsidene er tatt av Tycho Anker-Nilssen.

Videoredigering er ved Carsten Aniksdal og Andreas Schille.

Joonas Siren (FIN), Terje Urnes (Ny Musikk Bergen) og Peter Ringset (Soundscape Studios i Trondheim), har bidratt med programmering og teknisk konsultasjon.

BEK v.Trond Lossius bidrar som teknisk og kunsterisk konsulent til ustillingen “Soundscape Røst remixed for Insomnia”, som skal vises på Tromsø Kunstforening i oktober 2012.

NOTAM  i Oslo har bidratt med leie av rimelig utstyr og gode råd på veien.

Kunstneren Jana Winderen har bidratt med mange fantastiske tips om lydteknisk utstyr og andre felt-utfordringer.

Kunstneren Asbjørn Flø (NOTAM) har bidratt med kunnskap.

Ny Musikk bidro med støtte til den første installasjonen “Habitat # 1”.

Andre støttespillere: Kårøya Rorbuer ved Kari Og Finn-Olav Olsen, Steinar Greger (Røst), Røst Bryggehotell.

Sounscape Røst så langt…

Bearbeidelsen fra “Soundscape Røst”  arkivet har sålangt manifestert seg i lydinstallasjoner skapt for Soundwave festivalen i San Fransisco, juli 2010, for Ny Musikk på Grønland kammermusikkfestival # 2, desember 2010 og Soundscape Røst vs Adfreeze på Kuranti Tromsø under Insomniafestivalen,  Oktober 2011.

Under produksjon i 2012:

Play Kittiwake

En interaktiv som skal delta på den omreisende gruppeutstillingen Horizonic, kuratert av ArtNord. Utstillingen åpner på LÁ Art Museum, Hveragerdi, 15. mai 2012. Skulpturen er utvikla i samarbeid med skiltmaker Ulf fra Ula Jern og Peter Ringseth (Soundscape Studios i Trondheim), programmering og teknisk konsultasjon.

Nordic Sound Art eksamensutstilling
Nordic Sound Art avgangsarbeidet “Soundscape Røst – The Deep Listening Lounge”, skal vises på samtidsmuseet i Roskilde fom. 20.april 2012. I denne sammenhengen utgis også debutplata til Child Of Klang med fieldrerecordings fra Soundscape Røst på nystartet plateselskap Leynar Recordings.

Soundscape Røst Remixed for Insomnia

Begge arbeidene, og flere til vil inngå i utstillingen “Soundscape Røst remixed for Insomnia” ved kunstnerne Elin Øyen Viste og Jasmin Hurst (DE), på Tromsø Kunstforening. Utstillinga er et samarbeid mellom Kunstforeninga og Insomnia festivalen, oktober 2012.

Soundscape Røst inn i framtida:

Langsiktig mål for Soundscape Røst:

– En mobil lyttestasjon. Et arkiv med lyd, komplementert av bilder, video og andre objekter som dokumenterer lydmiljøet på Røst og nord norsk kystkulturhistorie.

– En radioserie/ radiodokumentar
– En sjøfuglopera.

– En rekke plateutgivelser