Felt på Idéfestivalen /Fieldwork at the Idéfestival May 2011

På fiskefelt

Når: 12:00 – 17:00
Hvor: Frederikkeplassen
Med:
Berit Kristoffersen / Brigt Dale / Carsten Aniksdal / Elin Vister
Utstilling: Et utsnitt fra en dag i to kystfiskere sine liv.
I Prosess utforsker vi kystfiskernes hverdagsliv. Vi møter to brødre som byger på en tusen år lang fiskeritradisjon i Lofoten, og lærer av dem hvordan viktige element i kystkulturen består fordi stadig nye generasjoner utøver kunnskapen kulturen er tuftet på. Kunnskapen er under press fra flere utviklingstendenser som tilsidesetter og nedvurderer praksisen de bærer; ungdom utdanner seg vekk fra det kystnære fisket, populærkulturen dyrker urbaniteten, fiskeripolitikken dyrker rasjonaliseringslogikken – og petroleumspolitikken søker nye områder.
Folk lever sine liv midt i slike prosesser. Ivar og Henrik har kjøpt seg båt, de pusser opp hus og kjemper for ungenes skoletilbud. I utkanten av ting.
FELT er et samarbeidsprosjekt mellom forskere og kunstnere. Fotograf Carsten Aniksdal (Oslo), Berit Kristoffersen (stipendiat i forskningsprogrammet PLAN ved UiT/UiO) Brigt Dale (stipendiat i forskningsprogrammet International Polar Year ved UiT), og lydkunstner Elin Vister (Kjerringøy/Trondheim) utforsker nye formidlingsformer ved bruk av bilder, lyd, video og tekst. En viktig tematikk i FELT er samspillet mellom mennesker og natur og hvilke praksiser som legges til grunn for innhøstning og forvaltning av ressurser. Prosess er første arbeid i denne serien som skal resultere i en større utstilling i 2012. Prosess støttes av det samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprogrammet PLAN og Universitetet i Oslo.

About Elin Øyen Vister

Soundartist, composer, DJ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s