Soundscape Røst, past and present

“Vi er på vei utover til Nykene…Det driver fjær omkring på sjøen – en mengde fjær. Skyene ligner fjærdyner, synes jeg. I går var det ruskvær – da ble dynene luftet og ristet, så fjærene føk – og så har fjærene drysset… Så langt en kan se utover sjøspeilet ligger det fjær og flyter – nok til å kle tusen fugler fra topp til tå. Det flyr stadig fugler inn og ut mellom holmene. En og annen mister en fjær på en slik snartur etter fisk. Så daler fjæren og ligger på rek som en liten båt.”

“De fyker forbi oss gjennom skaret som et susende gjennomtrekk av fjær. Hist og her høres utydelig underjordisk lyd – som snorkende smådrauger. Det er lundefugl som prater der inne i bakken – under gresstorven. “

Carl Dons, fra De Tusen øers Land, s. 98-99

 

 

About Elin Øyen Vister

Soundartist, composer, DJ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s