Soundscape Røst for Insomnia, utstillingen åpner 19.oktober på Tromsø Kunstforening!

SOUNDSCAPE RØST FOR INSOMNIA

19.10.2012 – 04.11.2012

ÅPNER 19. OKTOBER:

Tromsø Kunstforening har i flere år samarbeidet med Insomniafestivalen for elektronisk musikk, både gjennom utstillinger og konserter. I år er Elin Øyen Vister utvalgt som Festivalkunstner.

Soundscape Røst er et tverrfaglig kunstprosjekt med hovedfokus på lyd. Vister, som har bakgrunn som lydkunstner, komponist og artist under navnet DJ Sunshine og fra Nordic Sound Art Joint Study programmet ved Kunstakademiet i Trondheim, har i en årrekke utforsket og dokumentert lydmiljøet på Røst. Hun gjør feltopptak av lydlandskapene som ette hvert settes inn i en stedsspesifikk installasjonskontekst.

Gjennom sine lydinstallasjoner ønsker Vister å rette fokus på levende kyskulturer og Norges sårbare sjøfuglbestand, hvis mangfold og livsgrunnlag er truet på grunn av klimaendringer og menneskelig inngripen i naturen.

http://www.tromsokunstforening.no/default.asp?cmd=150&UtsID=97

Soundscape Røst – The Listening Lounge. Photo: Christina Kubisch

The Listening Lounge. Photo: Maria Therese Laub

Posted in Musikk, tekst og bilde | Comments Off on Soundscape Røst for Insomnia, utstillingen åpner 19.oktober på Tromsø Kunstforening!